Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Self Protection Systems bv of The Academy afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door de aankoop en betaling uit te voeren via de website van Self Protection Systems bv of The Academy.


2 Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Self Protection Systems bv of The Academy behoudt zich het recht indien nodig de locatie te veranderen. Indien dit binnen een straal van 2Km is, kan dit geen reden zijn voor annulatie.
2.3 Na inschrijving en betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging van een betalingsprovider via e-mail die uw inschrijving definitief maakt.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 4 en 16 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plaats te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail aan cursus@bedrijfscursus.com ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.


3 Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €15 aan administratiekosten ingehouden.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar u dient minstens 4 uur vooraf de gegevens van de deelnemer (naam, voornaam, email adres en GSM nummer) door te geven. Indien we deze gegevens niet hebben, zal de vervanger worden geweigerd.4 Annulering/verplaatsing door Self Protection Systems bv of The Academy

4.1 Self Protection Systems bv of The Academy is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus om die reden geannuleerd of uitgesteld worden, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht en naar keuze een terugbetaling of mogelijkheid tot omboeking.
4.2 Self Protection Systems bv of The Academy is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Self Protection Systems bv of The Academy is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 Bij een door overheid opgelegde sluiting kan de workshop, cursus of opleiding uiteraard niet plaatsvinden. Gezien de onvoorspelbaarheid van dit soort drastische ingrepen, zal er pas een nieuwe datum worden voorgesteld na heropening tenzij er een digitaal alternatief voorhanden is. De cursist heeft de mogelijkheid om de cursus uit te stellen, het betaalde saldo om te zetten in een voucher of het digitaal alternatief te volgen. Indien de cursist kiest voor de laatste optie, dan voorzien we een korting van 20% op een volgende cursus, workshop of opleiding.5 Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering bij bestelling via de website te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Self Protection Systems bv of The Academy.
5.2 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.


6 Klachten

6.1 Neem contact op met Self Protection Systems bv of The Academy en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting of geeft geen recht op terugbetaling.


7 Aansprakelijkheid

7.1 Self Protection Systems bv of The Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Self Protection Systems bv of The Academy is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken.


8 Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Self Protection Systems bv of The Academy toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.


9 Overig

9.1 Self Protection Systems bv of The Academy behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer. The Academy bevindt ich in een roze zone met 2 uur gratis parkeertijd (verplichte aanmelding).
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

The Academy is een benaming van Self Protection Systems bv, Berchemlei 103, B2140 Antwerpen.